Easy Credit Pareri

Easy Credit Ofera:

Easy Credit oferă două tipuri de credit: credit de consum și credit ipotecar.

În timp ce primul este un credit de nevoi personale și se acordă pe o perioadă de maximum 5 ani, cel de-al doilea este pentru achiziționarea unui imobil și are o perioadă de ramburare de maximum 10 ani.

Suma Max

900.000 RON

Aprobare:

2 ore

Dobanda

3% pe luna

Perioada

120 de luni

Cerintele pentru Easy Credit

 • Vârsta peste 18 ani. Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani se solicită un aviz de la medical psihiatru;
 • Cont bancar deschis pe numele clientului sau a altui participant la contractul de credit.
 • Cetățenie română;
 • Posibilitatea de a garanta cu ipoteca asupra unui imobil aflat în proprietatea clientului sau a unei alte personae care garantează pentru credit (casa, apartament, terenuri intravilane);
 • Carte de identitate valabilă.

Avantaje

 • Oferă un serviciu de cashback, prin care clienții pot acumula puncte bonus în valoare de până la 10% din suma creditului (1 punct bonus = 1 leu) pentru împrumuturile rambursate la termen. Clientul poate transfera valoarea punctelor bonus în contul său bancar și le poate folosi după cum dorește.
 • Pune la dispoziția clienților un serviciu de suport non-stop.
 • Oferă condiții de împrumut mai avantajoase clienților fideli, care își achită obligațiile de plată la termen.
 • Procedură simplă și rapidă de aplicare și condiții permisive.
 • Oferă mai multe opțiuni de rambursare a creditului.

Dezavantaje

 • Solicitantul nu are altă posibilitate de împrumut decât cea online. Pentru cei care nu au acces la internet, nu stiu să folosească internetul sau nu au o adresa de e-mail, realizarea împrumutului este dificilă. De asemenea, pentru utilizarea aplicației, clientul trebuie să dețină un smartphone.
 • În situația în care un client alege plata prin numerar, termenul limită la care trebuie să ridice banii este de 3 zile. În cazul în care nu face acest lucru în perioada menționată, contractul este reziliat. Clientul poate ridica banii doar de la Banca Transilvania sau o sucursală a acestei bănci.

Tipurile de credit Easy Credit

Easy Credit oferă două tipuri de credit: credit de consum și credit ipotecar.

În timp ce primul este un credit de nevoi personale și se acordă pe o perioadă de maximum 5 ani, cel de-al doilea este pentru achiziționarea unui imobil și are o perioadă de ramburare de maximum 10 ani.

Credit de consum

Caracteristici:

 • Sume cuprinse între 7.000 și 900.000; Easy Credit oferă maximum 75 % din valoarea de piață a imobilului adus în garanție;
 • Se acceptă garanții case și apartamente, precum și terenuri intravilane din București, Constanța, Galați, Timișoara, Iași, Cluj, Craiova, Brașov, Oradea, sau în vecinătatea acestor orașe;
 • Perioada maximă de creditare este 60 de luni (5 ani);
 • Dobândă standard fixă de 3%.

Ex. 1: Pentru un credit de 10.000 lei, o perioadă de creditare de 12 luni și o rată lunară de 3 %, suma totală plătibilă va fi 13.600, din care 3.600 lei este valoarea totală a dobânzii.

Ex. 2: Pentru un credit de 400.000 lei, o perioadă de creditare de 36 luni și o rată lunară de 3 %, suma totală plătibilă va fi 832.000, din care 432.000 este valoarea totală a dobânzii.

Ex. 3: Pentru un credit de 900.000 lei, o perioadă de creditare de 60 luni și o rată lunară de 3 %, suma totală plătibilă va fi 2.520.000, din care 1.620.000 este dobânda.

Credit ipotecar

Caracteristici:

 • Este acordat pentru achiziționarea unui imobil;
 • IFN-ul solicită un avans de 25% din valoarea de achiziție a imobilului;
 • Sume cuprinse între 7.000 și 900.000; Easy Credit oferă maximum 75 % din valoarea de piață a imobilului adus în  garanție;
 • Se acceptă garanții case și apartamente, precum și terenuri intravilane din București, Constanța, Galați, Timișoara, Iași, Cluj, Craiova, Brașov, Oradea, sau în vecinătatea acestor orașe;
 • Perioada maximă de creditare este 120 de luni (10 ani);
 • Dobândă standard fixă de 3%.

 Ex. Pentru un credit de 900.000 lei, o perioadă de creditare de 120 luni și o rată lunară de 3 %, suma totală plătibilă va fi 4.140.000, din care 3.240.000 este dobânda.

La costurile totale se adaugă următoarele cheltuieli care sunt suportate de către client:

 • Cheltuieli cu polița de asigurare obligatorie și facultativă pentru imobilul oferit pe post de garanție, încheiată la o societate de asigurare/reasigurare legal constituită în România.
 • Cheltuieli notariale pentru înscrierea ipotecii în favoarea Easy Credit.

Refinantare si Penalitati Easy Credit

 • Easy Credit oferă posibilitatea de refinanțare a creditului.  Serviciul este valabil pentru clienții care solicită refinanțarea creditelor garantate cu ipotecă imobiliară, acordate de către alte instituții financiare, bancare sau nebancare.

  Actele necesare pentru serviciul de refinanțare pentru persoane fizice sunt:

  • acordul băncii/ insituției financiare nebancare de ipotecare a imobilului;
  • documente de identitate;
  • certificat căsătorie/divorț/deces;
  • actul de proprietate;
  • cadastru și intabulare;
  • certificat fiscal;
  • extras de cont eliberat de o bancă comercială – necesar pentru transferul banilor după acordarea creditului.

  Acte necesare pentru serviciul de refinanțare pentru persoane juridice sunt:

  • act constitutiv;
  • certificate de înregistrare firmă la Registrul Comerțului;
  • certificatul constatator de la Registrul Comerțului la zi;
  • actul de proprietate;
  • acordul bancii/ insituției financiare nebancare de ipotecare a imobilului;
  • cadastru și intabulare;
  • certificat fiscal;
  • extras de cont eliberat de o bancă comercială – necesar pentru transferul banilor după acordarea creditului rapid.

  Clienții aflați în întârziere de plată vor primi notificări din partea IFN-ului. Printre soluțiile pe care compania le oferă sunt: refinanțarea totală sau parțială a contractului de credit, prelungirea duratei împrumutului, amânarea plății, negocierea ratei dobânzii, conversia creditelor.

  Creditorul nu va iniția proceduri judiciare dacă beneficiarul respectă condițiile stabilite pentru restructurarea împrumutului.

  În situația în care clientul nu își respectă obligațiile, compania își rezervă dreptul legal de a trece la executarea silită a bunurilor clientului, începând cu executarea silită a imobilului cu care a garantat împrumutul. Imobilulul este scos la licitație publică și orice persoană se poate înscrie la licitație pentru achiziționarea acestuia.

  Calculator Dobanda

  Despre Easy Credit

  Easy Credit este o societate nebancară deschisă în 2009 ce oferă credite de nevoi personale și credite ipotecare pentru achiziționarea unui imobil. Spre deosebire de instituțiile bancare, IFN-urile ca Easy Credit oferă credite în condiții mult mai permisive și într-un timp mai scurt. Compania nu solicită dovezi ale venitului (solicită, drept garanție, imobilul) și acceptă clienți care au fost refuzați de alte bănci.

  Cum puteți accesa un împrumut prin Easy Credit ?

  Pasul 1

  Clientul care dorește să obțină un împrumut rapid completează cererea de credit pe care o trimite alături de documentele necesare în vederea analizării solicitării de credit. IFN-ul analizează elibigilitatea clientului și a imobilului propus drept garanție. În situația în care clientul întrunește condițiile, un reprezentant Easy Credit efectuează calculele de încadrare  (în funcție de venit, garanția oferită, suma solicitată).

  Compania are obligația de a transmite informațiile complete despre credit înainte de posibila încheiere a contractului (tipul de credit, valoare, durata contractului, rata dobânzii, DAE, comisioane de administrare, taxe, onorarii, garanții solicitate etc.), precum și informații referitoare la condiții precontractuale, consecințele neplății etc.

  Pasul 2

  Reprezentanții Easy Credit analizează cererea de credit a clientului și pot acorda suma solicitată, o sumă mai mică sau pot respinge solicitarea.

  Pasul 3

  În situația în care IFN-ul aprobă solicitarea, clientul este informat în vederea completării contractului de credit cu actele necesare. Clientul poate solicita modificarea clauzelor contractuale, situație în care se recurge la negociere. În ipoteza în care instituția aprobă o suma mai mică decât cea solicitată, clientul este informat și i se solicită un răspuns înainte de a semna documentația de credit și a accesa împrumutul.

  Pasul 4

  În situația în care clientului îi este aprobată solicitarea de împrumut și acceptă condițiile, va trece la completarea dosarului cu actele solicitate. După această etapă, contractul de credit poate fi semnat iar suma solicitată îi este virată clientului.

  Clientul are dreptul de retragere, adică are la dispoziție 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului în care se poate renunța la contract fără alte justificări.

  Condiții de creditare:

  • Înainte de a aplica pentru un împrumut, este important să vă asigurați că îndepliniți condițiile de eligibilitate:

   • Vârsta peste 18 ani. Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani se solicită un aviz de la medical psihiatru
   • Cont bancar deschis pe numele clientului sau a altui participant la contractul de credit.
   • Cetățenie română;
   • Posibilitatea de a garanta cu ipoteca asupra unui imobil aflat în proprietatea clientului sau a unei alte personae care garantează pentru credit (casa, apartament, terenuri intravilane);
   • Carte de identitate valabilă.

   Acte necesare

   Pentru a solicita un împrumut de la Easy Credit aveți nevoie de următoarele documente:

   • Actele de proprietate (Contract de vânzare-cumparăre / Contract de schimb / Contract de donație / Hotărâre Judecătorească / Certificat de moștenitor intabulat în Cartea Funciară / Act de adjudecare / Titlu de Proprietate în baza Legii nr. 18/1991 / Autorizație de Construire împreună cu Procesul-verbal de recepție finală sau provizorie etc);
   • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate în Cartea Funciară;
   • Extrasul de Carte Funciară pentru informare (dacă este cazul);
   • Documentația Cadastrală (schițe cadastrale / plan de amplasament / releveul locuinței etc.);
   • Cartea de Identitate : Proprietar – Garant ipotecar și/sau Împrumutat ;
   • Documentele care atestă starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, senținta civilă de divorț etc) .

  Rambursarea creditului:

  Easy Credit oferă 3 modalități de rambursare a creditului:

  1. Dobândă achitată lunar + Credit achitat la finalul contractului;
  2. Dobândă achitată lunar + Credit achitat periodic;
  3. Rate lunare care cuprind anuitatea (formată din credit si dobândă).

  Plata se poate realiza:

  • Prin depunere bancară, în conturile societății (deschise la băncile BRD, OTP Bank, LIBRA Bank, IntesaSanPaolo Bank);
  • Prin transfer bancar în conturile societății (deschise la băncile BRD, OTP Bank, LIBRA Bank, IntesaSanPaolo Bank);
  • În agențiile Easy Credit.

   Rambursarea anticipata:

   Împrumutul poate fi rambursat anticipat fără costuri. Contractul de credit încetează în momentul în care toate obligațiile de plată sunt stinse.

   În cazul rambursării anticipate parțiale, consumatorul poate alege între:

   1. menținerea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale;
   2. diminuarea valorii ratei lunare și menținerea perioadei de creditare inițiale;
   3. diminuarea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale.

   Reputația online

   Deși Easy Credit are avantajul că oferă credite de o valoare ridicată mai rapid și facil decât instituțiile bancare, nu se bucură de o reputație bună în mediul oline.

   Situațiile în care clienții s-au aflat în imposibilitate de plată și au riscat să-și piardă locuința s-au produs din cauza dobânzilor mari pe care IFN-ul le practică (și despre care clienții nu s-au informat suficient de temeinic) și a penaităților de întârziere a plății care au fost aplicate.

   Date de contact

   Deși Easy Credit are avantajul că oferă credite de o valoare ridicată mai rapid și facil decât instituțiile bancare, nu se bucură de o reputație bună în mediul oline.

   Situațiile în care clienții s-au aflat în imposibilitate de plată și au riscat să-și piardă locuința s-au produs din cauza dobânzilor mari pe care IFN-ul le practică (și despre care clienții nu s-au informat suficient de temeinic) și a penaităților de întârziere a plății care au fost aplicate.

   Avantajele Easy Credit

   Printre avantajele Easy Credit enumerăm:

     • Pot aplica pentru un credit clienții care au fost refuzați de alte bănci;
     • Nu este necesară o adeverința de venit sau orice altă dovadă a venitului;
     • Pot fi solicitate sume mai mari de bani, până la 900.000 lei, în funcție de valoarea evaluată a imobilului;
     • Răspunsul de aprobare/respingere vine în maximum 48 de ore.

    

   Dezavantajele Easy Credit

   Printre dezavantajele Easy Credit putem să menționăm:

   • Clientul garantează cu un imobil, iar în situația critică în care nu își poate îndeplini obligațiile de plată, riscă să își piardă acest bun;
   • Dobânzile sunt foarte mari, iar pentru un împrumut cu o valoare mai mare, suma totală plătibilă poate ajunge să fie chiar de 4 ori mai mare decât suma împrumutată.

    Sfaturi si recomandari de la echipa Mr. Finance

    • Parcurgeți cu atenție contractul de împrumut, cu toate condițiile și costurile implicate. Verificați mereu graficul de rambursare, astfel încât să nu depășiți data scadenței.
    • Interesați-vă cu privire la penalitățile aplicate în situația de întârziere a plății.
    • Nu încercați să împrumutați mai mult de 25%-30% din venitul lunar, pentru a avea certitudinea că veți putea plăti ratele la termen.
    • Evitați situațiile în care să extindeți perioada împrumutului. Riscați să acumulați dobândă și veți ajunge să datorați sume foarte mari.

    Nu esti sigur ca Easy Credit este creditul potrivit pentru tine?  Rasfoieste toate ofertele de creditare rapida in randurile ce urmeaza si alege cea mai buna varianta!

    Suma Max

    2000 RON

    Aprobare:

    24 de ore

    Dobanda

    1,2% pe zi

    Perioada

    35 de zile

    Aprobare:

    15 min

    Suma Max

    3000 RON

    Dobanda

    2% pe zi

    Perioada

    30 de zile

    Suma Max

    3000 RON

    Aprobare:

    2 ore

    Dobanda

    1,2% pe zi

    Perioada

    30 de zile

    Suma Max

    1500 RON

    Aprobare:

    10 min

    Dobanda

    1,29% pe zi

    Perioada

    30 de zile

    Suma Max

    2000 RON

    Aprobare:

    20 de min

    Dobanda

    1,2% pe zi

    Perioada

    30 de zile

    Suma Max

    10.000 RON

    Aprobare:

    2 ore

    Dobanda

    Variabila

    Perioada

    24 de luni

    Suma Max

    2000 RON

    Aprobare:

    20 de min

    Dobanda

    1,2% pe zi

    Perioada

    55 de zile

    Suma Max

    10.000 RON

    Aprobare:

    10 min

    Dobanda

    1,29% pe zi

    Perioada

    45 de zile

    Suma Max

    2000 RON

    Aprobare:

    15 min

    Dobanda

    1,4% pe zi

    Perioada

    45 de zile

    Suma Max

    3000 RON

    Aprobare:

    20 de min

    Dobanda

    Variabila

    Perioada

    11 luni

    Suma Max

    2000 RON

    Aprobare:

    2 ore

    Dobanda

    0,9% pe zi

    Perioada

    35 de zile

    Bună ziua!

    În rândurile ce urmează am enumerat ofertele inactive care se află pe platforma noastră. Cu alte cuvinte, înseamnă că nu avem un parteneriat activ cu compania respectivă sau nu mai putem recomanda produsele acestora în prezent.

    Cu toate acestea, recunoaștem importanța transparenței financiare pe parcursul întregului proces de luare a unei decizii cu aspect financiar. Astfel, în loc să eliminăm ofertele inactive am decis să le păstram în platforma mrfinance.ro sub formă  de “oferte inactive”.

    Pentru a ne ajuta să ne păstrăm integritatea editorială, echipa noastră are nevoie de sprijinul vostru și vă încurajăm să accesați doar oferte ce au link-uri active.

     Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați disclaimer-ul de publicitate.

    Suma Max

    2000 RON

    Aprobare:

    30 de min

    Dobanda

    1,15% pe zi

    Perioada

    31 de zile

    Suma Max

    3500 RON

    Aprobare:

    30 de min

    Dobanda

    5,97% pe luna

    Perioada

    90 de zile

    Suma Max

    10.000 RON

    Aprobare:

    24 de ore

    Dobanda

    Variabila

    Perioada

    24 de luni

    Suma Max

    2000 RON

    Aprobare:

    15 min

    Dobanda

    1,1% pe zi

    Perioada

    35 de zile

    Suma Max

    2900 RON

    Aprobare:

    10 min

    Dobanda

    1,15% pe zi

    Perioada

    31 de zile

    Suma Max

    900.000 RON

    Aprobare:

    2 ore

    Dobanda

    3% pe luna

    Perioada

    120 de luni

    Metodologia de recenzie

    Recenziile mrfinance.ro pentru credite rapide sunt bazate pe un sistem de puncte de la 1-5, acestea include: Suma maxima de creditare, Cerintele pentru imprumut, Perioada de creditare, Dobanziile percepute, Taxe si comisioane, Modalitati de rambursare, Penalitati si Gradul de indatorare

    Aceste caracteristici sunt luate in calcul pentru a asigura o recenzie corecta si obiectiva. Ca experti financiari nu putem recomanda produse financiare a caror dobanda depaseste 36%, acest prag este considerat de expertii financiari ca fiind limita superioara acceptabila pentru ca un imprumut sa fie accesibil.

    In ceea ce priveste creditele rapide, acestea de multe ori sar pragul de 100%, din acest motiv ca experti financiari nu va putem recomanda aceste produse, dar va putem ghida si oferi instrumentele financiare de care aveti nevoie pentru a lua cele mai bune si educate decizii financiare. Recenziile mrfinance.ro sunt
    independete si obiective, mrfinance.ro nu percepe compensatii pentru recenziile noastre financiare. Va rugam sa consultati ghidurile editoriale pentru mai multe informatii.

    – Oferta excelenta; Printe cele mai bune caracteristici pentru consumator
    – Oferta foarte buna; Multe caracteristi in favoarea consumatorului
    – Oferta buna; Indepliniste multe dintre caracteristicile consumatorului
    – Oferta buna; Indeplineste o mare dintre caracteristicile consumatorului
    – Oferta medie; Multe caracteristici care lipsesc si nu favorizeaza consumatorul
    – Oferta mediocra; Caracteristici care nu favorizeaza utilizatorul

    Despre Autor

     

    Cristian, este editorul si expertul nostru in credite rapide. Cristian are un master in Business si Marketing de la una dintre cele mai prestigioase Universitati din Danemarca.

    Mrfinance.ro » Recenzii » Ifn-uri » Recenzie Easy Credit

    Disclaimer: Mrfinance se straduieste pe deplin sa mentina acuratetea si actualitatea informatiilor sale. Aceasta informatie poate fi diferita fata de ceea ce puteti intalni la o institutie financiara, furnizor de servicii sau site-ul produsului/serviciului respectiv. Toate produsele si serviciile financiare sunt prezentate fara garantie. Atunci cand evaluati ofertele, va rugam sa consultati Termenii si conditiile institutilor financiare. Daca ati gasit diferente intre informatiile de pe site-ul nostru si cele oferite de institutiile financiare, va rugam sa ne contactati la [email protected]. Pentru sugestii si reclamatii puteti suna la telefonul consumatorului 0219551, pentru mai multe informatii intrati pe site-ul ANPC

    In plus, acest site poate fi compensat prin terti agenti de publicitate. Totodata, rezultatele noastre, instrumentele de comparatie, continutul blog-ului si recenziile editoriale se bazeaza pe o analiza obiectiva. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati disclaimer-ul de publicitate.